notulen ijsclub 2022


Notulen jaarvergadering  Ijsclub 2022

Plaats: Oudendijk                                                                                             Datum: 14-12-22
Betreft: Verslag jaarvergadering ijsclub Oudendijk
Gehouden op 01 december 2022 bij Les Deux Ponts  

Aanwezig namens bestuur: Mandy, Rens, Wim, Harmina, René, Arie en Marcel.

Aanwezige leden: Kirsten Jansma, Edwin Vlaar, Alain Roos en Barry van der Oord  

1: Opening door Rens Dobber

2:Mededelingen en ingekomen stukken         
   Geen
3:Notulen vorige vergadering:
  De jaarvergadering is vanwege corona al twee jaar niet doorgegaan.

4: Jaarverslag

Harmina leest het jaarverslag voor.

 

5:Bestuurswisseling:

Ariejan Pieter Hoek Spaans en René Dik zijn aftredend, gelukkig hebben zich twee nieuwe kandidaten beschikbaar gesteld, Edwin Vlaar en Alain Roos. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gemeld, worden ze met handgeklap verwelkomt. Aftredend en herkiesbaar is Wim van Dijkman.
Harmina heeft het een en ander opgezocht over Arie en René.  Ze worden bedankt met een Verdegaal pakket, we zullen de ervaren mensen missen in het bestuur. Alain wil wat meer voor het dorp en de ijsclub doen. Edwin wil ook graag het dorp helpen, hij heeft ideeën opgedaan op de Wouden en bij het balgooien op het ijs (soort klootschieten) zoals in de Rijp.

Ook zijn er bloemen en een kaaspakket voor Harmina, omdat ze al 28 jaar in het bestuur zit, waarvan vele als secretaris.


6:finanieel verslag Voor Mandy Dobber was dit de eerste keer. Ze had alles uitstekend verwerkt en ondanks de aanschaf van een laptop was er maar een klein negatief resultaat van €73,- De kascontrole commissie Peter van der Oever en Barry van der Oort waren tevreden.. Het leden aantal is iets afgenomen.
Kascontrole commissie voor volgend jaar: Barry van der Oort en Kirsten Jansma, reserve René Dik.

7: Jeugdschaatsen: Er hebben zich maar twee kinderen opgegeven bij ijsclub Scharwoude/ Grosthuizen.

8: Bespreking winterprogramma: Er is een draaiboek voor het winterprogramma. De voorspellingen zijn goed. We willen eind januari een stampottenavond met bingo in de kerk organiseren.

8: Rondvraag:  Arie en René bedanken het bestuur. Ze blijven beschikbaar als vrijwilliger.

                     Ariejan Pieter Hoek Spaans en René Dik.

Ariejan Pieter is in december 2011 samen met Suzanne Winder in het bestuur gekomen van IJsclub Oudendijk. Piet Wals nam toen na 14 jaar afscheid. De club was blij met twee jonge bestuursleden erbij. Op dat moment was Dirk Wassenaar voorzitter, Margareth Smal penningmeester en Harmina ter Schure secretaris. Het verdere bestuur bestond uit: Kees van Dam, Rens Dobber, Gerda Harteveld, Marcel van der Leij, Remco Jongeneel en Arend John.

Meteen in februari 2012 waren er dorpskampioenschappen, korte baan en priksleewedstrijden in de Lange Weide en een week later twee dagen de 5 Dorpentocht met maar liefst 4000 en 1800 deelnemers. Dat jaar hielden we al voor de 30e keer de Beetskoogkadeloop. Arie kon dus gelijk aan de bak

In 2013 bestonden we 125 jaar en gelukkig hadden we dat jaar ook een korte vorstperiode. Op de betonvloer van een voormalige kas bij de familie Dik aan de Slimdijk kon op een mooie natuurijsbaan jeugdkampioenschappen, korte baan, priksleewedstrijden en kinderspelletjes worden gehouden. Het jubileumfeest werd met een fakkeltocht en een feest en receptie in de kerk gevierd. Dit jaar was ook de opening van de kerk als ons nieuwe dorpshuis en van de verenigingsberging ernaast.

In november 2013 kwam René Dik in het bestuur, Margareth Smal en Dirk Wassenaar stopten toen.

Kirsten werd toen voorzitter. Suzanne Winder was penningmeester, Harmina secretaris en waren er voor het eerst drie vrouwen in het dagelijks bestuur. Via Nl Doet van het Oranjefonds hielpen René en  Arie in 2015 mee om het veldje naar de koek en zopie plaats opnieuw te bestraten. Er was een aantal jaar geen vorst van betekenis, wel nog het jeugdschaatsen samen met ijsclub Grosthuizen/Scharwoude en de jaarlijkse BKK, wat gestopt is in 2019. Zoals Arie het verwoorde: bijna geen leden van onze ijsclub, veel werk en slechts 100 euro opbrengst, we kunnen beter zelf een tientje schenken! Nadat Kees van Dam stopte met het bestuur kwam de veegmachine in de schuur bij Hoek Spaans, Arie zorgt dat hij het blijft doen. Arie was ook jarenlang verkeersregelaar. René deed jarenlang allerlei hand en spandiensten, ook oud papier ophalen, zelfs Elles hielp mee met de BKK. 

Vorig jaar hadden we een korte vorstperiode en konden we goed schaatsen op de ringsloot, helaas mochten we toen niets organiseren vanwege corona. We zullen onze ervaren bestuursleden missen, hopelijk kunnen we ze indien nodig als vrijwilliger inzetten.

Het bestuur bestaat nu uit: Rens Dobber voorzitter, Mandy Dobber penningmeester, Harmina ter Schure secretaris, Marcel van der Leij, Wim van Dijkman,  Edwin Vlaar en Alain Roos.