notulen 2019


 

Plaats: Oudendijk                                                                                            Datum: 06-12-19
Betreft: Verslag jaarvergadering ijsclub Oudendijk
Gehouden op 02 december 2019 bij Les deux points  

Aanwezig namens bestuur: Mandy, Rens, Wim, Kirsten, Harmina, René, Arie, Susanne en Marcel.

Aanwezige leden: Jan Roos, Onno Boon, Margareth smal en Barry van der Oord  

1: Opening door Kirsten

2:Mededelingen en ingekomen stukken         
We hebben een uitnodiging gehad voor het 125 jarig bestaan van ijsclub Ursem, we zijn hier niet heen geweest. Harmina heeft ons cadeau afgegeven.
De facebook pagina wordt op dit moment bijgehouden door Cor Lievendag, maar die gaat verhuizen we zoeken iemand die dit wil oppakken, Margareth Smal wilt dit wel doen omdat ze nu ook de website doet.
Vanuit de kerk is de vraag gekomen om evt. een nieuw boetje aan te schaffen die de kerk dan kan gebruiken met de winterfair en wij dan als er ijs is als nieuwe koek en sopie, we gaan kijken of we iets tegenkomen. Ze kunnen nu als ze willen nog onze oude koek en sopie gebruiken, die staat in de verenigingsberging.

3:Notulen vorige vergadering:
de notulen van de vorige vergadering worden voor gelezen, ze staan ook op de website.  

4:Bestuurswisseling: Kirsten treed af als voorzitter van de ijsclub, we dragen Rens voor als nieuwe voorzitter. Hij wordt gekozen. Aftredend en herkiesbaar is Susanne. Susanne wordt herkozen, we gaan op zoek naar een nieuw bestuurslid, omdat we nu een even aantal hebben.
Harmina heeft het een en ander opgezocht over Kirsten en haar betekenis voor de ijsclub dit leest ze op in een mooi verwoord verhaal aan Kirsten. We bedanken Kirsten voor haar inzet met bloemen en een Verdegaal pakket, we zullen haar missen in het bestuur.  Kirsten overhandigd de voorzittershamer aan Rens.

5:BKK: Dit jaar is de Beetskoogkadeloop gepland op 5 april.

6:finanieel verslag: De kascontrole commissie dit jaar waren Margareth Smal en Peter Geel dit jaar 1400 euro in de plus het was een goed jaar, mede door de subsidie van de gemeente, oud papier  en de clubkas campagne 213 euro. Het leden aantal is iets teruggelopen.
Margareth heeft de kascontrole gedaan met Peter en vond het er goed uitzien, erg overzichtelijk.

Kascontrole commissie voor volgend jaar  Peter Geel en Peter vd Oever en reserve Inge vd Oord.

Bespreking winterprogramma en BKK: Het draaiboek is klaar voor het winterprogramma.

We hebben besloten de BKK niet door te laten gaan, John Temme wilde ons helpen maar kan niet op 5 april, dan is ook run bike run. We kunnen ook verder geen geschikte datum vinden, kermis de Goorn, Pasen enz. Verder tellen ook mee, het vele werk, weinig inkomsten en weinig mensen uit Oudendijk die mee doen. We gaan 12 december vergaderen over een alternatief.

Rondvraag:  Barry vindt het erg leuk dat we in zijn café vergaderen, hij is blij met de initiatieven.

                     Rens: Is blij met het vertrouwen in hem en hoopt op een goede samenwerking.

 

Kirsten Jansma is in oktober 2012 in het bestuur gekomen i.p.v. Gerda Harteveld. Ze heeft van haar de taak als jeugdschaats coördinator overgenomen, dat jaar waren er 11 kinderen uit Oudendijk.  In 2013 was ons jubileumjaar (125jaar) en we konden schaatsen. Op de betonvloer van een voormalige kas bij de familie Dik konden we een mooie natuurijsbaan maken. Hier hielden we wedstrijden en spelletjes . Ook kon Kirsten meteen aan de bak tijdens het jubileumfeest met wandelfakkeltocht en erwtensoep maaltijd en later receptie in de kerk. De kerk werd later dat jaar ons nieuwe dorpshuis en bij de opening hiervan en van de verenigingsberging ernaast moesten de handen uit de mouwen. Het jaar erop stopte Dirk Wassenaar als voorzitter en werd Kirsten interim voorzitter. Dit is geleidelijk veranderd in voorzitter, met alle taken die daarbij horen. Speaker bij de BKK, leiden van vergaderingen, bezoeken vergaderingen  enz. Verder hadden we helaas geen schaatswedstrijden meer. Ze heeft veel voor onze club betekend en we hopen nog indien nodig van haar hulp gebruik te mogen maken.

 

 

 

 

 

 

Harmina ter Schure