jaarverslag 2018 / 2019


 

Ook dit jaar konden onze leden weer vrij schaatsen op de Westfries vanuit de 5 dorpentocht vereniging, helaas was er vanuit onze vereniging weinig animo. Via de mail en via de Heraut kwam de aanmelding voor het jeugdschaatsen en de uitnodiging voor de jaarvergadering.

De jaarvergadering werd gehouden op 19 november 2018 in Les Deux Ponts. Wim van Dijkman, Suzanne Winder en Ariejan Pieter Hoek Spaans waren aftredend en gelukkig ook herkiesbaar. Allen werden herkozen. Arend John was aftredend, voor hem werd Mandy Dobber gekozen. Bij de vergadering in februari hebben we officieel afscheid van hem genomen. Arend John heeft 22 jaar in het bestuur van de ijsclub gezeten en heeft met vele activiteiten meegeholpen, wedstrijden, tochten, veteranenmarathon, BKK, is hulptrainer geweest en hielp vaak met de opbouw van de koek en sopie. Ook heeft Arend de houten A gerestaureerd, kortom Arend kon eigenlijk alles, we zullen hem missen in het bestuur.

 

Helaas hebben slechts 4 kinderen via onze club dit jaar meegedaan met het jeugdschaatsen van ijsclub Scharwoude/Grosthuizen. Kirsten en Marcel  regelen dit voor onze club. Marcel was regelmatig aanwezig. Mandy en Harmina hebben geholpen met de koek en zopie tijdens de Westfrieslandtocht. Diploma’s; Jorgen van der Ley 5, Dieuwertje Groot 3*, Joris Groot 4 en Hessel Groot 1. Jorgen schaatst ook bij STG Hoorn.

We zijn ijsclub Scharwoude/Grosthuizen dankbaar dat zij alles regelen. We betalen hen 5 euro per kind hiervoor. We hebben niet eerder zo weinig kinderen gehad, het wordt tijd dat we weer eens een goede natuurijs winter krijgen.

 

Helaas hadden we dit jaar weer geen winter van enige betekenis. Wel enige sneeuw waardoor de kleine kinderen konden sleetje glijden. Er is een nieuw hek geplaatst naast ons stukje grond van de ijsclub door de familie Koster, Münchow, zij hebben het land ernaast gekocht en hebben daar een boot liggen. Het oude hek is weggehaald door Rens en René.

 

Wederom hebben dit jaar 6 personen het verkeersregelaars examen gehaald via e-learning: Ariejan Pieter Hoek Spaans, Rens Dobber, Marcel van der Leij, Wim van Dijkman, Ton en Harmina ter Schure. Wim en Rens zijn onze ijsmeesters. Rens en Harmina zijn vertegenwoordiger bij de 5 dorpentocht verenging. Harmina heeft wederom geholpen bij de loop de 100 van Leeghwater als verkeersregelaar en EHBO wandelletsels. De veegmachine staat bij Arie Hoek Spaans. Verder worden de taken verdeeld. Ook zijn er nog veel hulpen buiten het bestuur bij de BKK en eventuele tochten en Margareth Smal houdt de website bij en Cor Lievendag facebook. De website en de mailing via GSE gaan we samen doen met de andere verenigingen van Oudendijk, ODIGO, Vrienden van de kerk en Vieux de Boulle. Dit om de kosten te delen. Er komt 1 website en iedere vereniging krijgt een eigen gedeelte om de mensen uit Oudendijk en andere geïnteresseerden te laten weten wie we zijn en wat we doen. Dit gaat feestelijk gepresenteerd worden op 22 maart 2020.    

 

De Beetskoogkadeloop van 31 maart hebben we moeten afgelasten vanwege de tijdelijke sluiting van Les deux Ponts (Peter Geel had zijn been gebroken op wintersport). We zagen geen mogelijkheid om de BKK door te laten gaan, ook in verband met de vergunning van de Gemeente.

We gaan kijken of we de BKK wat meer leven in kunnen blazen, of dat we een nieuw evenement, meer voor onze leden, kunnen introduceren.

 

We hebben subsidie van de gemeente aangevraagd voor de jeugdleden (kinderen van onze leden/buitenleden tot 16 jaar) en gekregen. De Rabobank is vorig jaar overgegaan naar de Rabo clubactie. Hierbij moeten Rabobank leden stemmen op onze club. Via de mail hebben we hiervoor onze leden en deelnemers BKK opgeroepen en dit keer bracht dit € 213,33 op. Verder delen we mee met de opbrengst van het oud papier, die we samen met de andere verenigingen van Oudendijk ophalen.

 

We zijn blij met de nieuwe eigenaren van Les Deux Ponts de fam. van der Oort, we hebben al kennis met ze gemaakt en hopen op een goede samenwerking.

Helaas konden we niets organiseren, maar we hopen op een goede winter. Er zijn plannen om samen met ijsclub Grosthuizen/Scharwoude naar Biddinghuizen te gaan schaatsen op een baan in de buitenlucht. We hebben momenteel 152 leden.

 

Harmina ter Schure