jaarvergadering


 

 

Het bestuur van IJsclub Oudendijk nodigt haar leden uit om de

jaarvergadering bij te wonen op maandag

2 december 2019 in Les Deux Ponts om 20.00 uur

De agenda:

 1: Opening met koffie/thee van de penningmeester.

 2: Mededelingen en ingekomen stukken.

 3: Notulen van de jaarvergadering 19 november 2018 staan op de site.

 4: Jaarverslag.

 5: Bestuursverkiezing.

          Aftredend en niet herkiesbaar: voorzitter Kirsten Jansma, voor deze

          functie stellen we bestuurslid Rens Dobber voor.                

          Aftredend en herkiesbaar: Suzanne Winder   
              

          We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid, indien je belangstelling  

          hebt, meld je dan voor 30 november schriftelijk aan bij secretaris  

          Harmina ter Schure info@ijscluboudendijk.nl

6: Financieel verslag.

7: Verslag kascontrole commissie.

 8: Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

 9: Jeugdschaatsen

10: Bespreking winterprogramma en Beetskoogkadeloop (zondag 5 april 2020)

11: Rondvraag.

12: Sluiting.

 

Daar we afgelopen jaar geen noemenswaardige winter hebben gehad konden we niets op natuurijs organiseren. We hebben weer meegedaan met het jeugdschaatsen van IJsclub Scharwoude/Grosthuizen op de Westfries. Dit jaar kon de Beetskoogkadeloop niet doorgaan, omdat de inschrijflocatie niet beschikbaar was. Volgend jaar hopen we op zondag 5 april weer onze bekende loop te kunnen organiseren. Op de website zijn leuke foto's en verslagen te zien www.ijscluboudendijk.nl  We hopen dit jaar op weer eens een goede winter, dus misschien tot ziens bij de jaarvergadering of op het ijs!