jaarvergadering


 

Jaarvergadering

Het bestuur van IJsclub Oudendijk nodigt haar leden uit om de

jaarvergadering bij te wonen op maandag

19 november 2018 in Les Deux Ponts om 20.00 uur

De agenda:

1: Opening

2: Mededelingen en ingekomen stukken.

3: Notulen van de jaarvergadering 27 november 2017 staan op de site.

4: Jaarverslag.

5: Bestuursverkiezing.

          Aftredend en herkiesbaar:                                             

          Wim van Dijkman, Suzanne Winder en Ariejan Pieter Hoek Spaans

          Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar Arend John.

          Hiervoor heeft Mandy Dobber zich beschikbaar gesteld.                   

          Andere kandidaten kunnen zich voor 16 november schriftelijk aanmelden bij het secretariaat 

          Dorpsweg 53 of op info@ijscluboudendijk.nl

6: Financieel verslag.

7: Verslag kascontrole commissie.

8: Benoeming nieuwe kascontrolecommissie.

9: Jeugdschaatsen

10: Bespreking winterprogramma en Beetskoogkadeloop (zondag 30 maart 2019)

11: Rondvraag.

12: Sluiting.

 

Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens

Zoals u waarschijnlijk weet moeten alle verenigingen vanwege de privacywet een getekende toestemmingsverklaring van de leden hebben. Bij het ophalen van de contributie komen wij langs met deze toestemmingsverklaring. Er verandert verder niets, wij vragen u om toestemming om u als lid nieuwsbrieven toe te zenden, om uw persoonsgegevens (geen mailadres) door te geven aan de KNSB en om tijdens wedstrijden gemaakte foto's op de website en in de Heraut te plaatsen.

Jeugdschaatsen

Het jeugdschaatsen gaat onze vereniging dit jaar weer samen doen met ijsclub Scharwoude/ Grosthuizen. Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen op zaterdagochtend  van 7.55 uur tot 8.55 uur les krijgen op de ijsbaan in Hoorn. De lessen beginnen 22 december en duren tot 9 maart. Meer informatie Kirsten Jansma (542234) of mail naar info@ijscluboudendijk.nl.  Aanmelden na 5 november en voor 1 december via een formulier op de website van ijsclub Scharwoude/ Grosthuizen www.ijsclubscharwoudegrosthuizen.nl .

 

Vrij schaatsen op de Westfries

De ijsclubs van Koggenland en de stichting vijfdorpentocht hebben de ijsbaan gehuurd voor de leden. Komende zaterdag 10 november 2018 van 17.30 tot 20.00 uur kunnen dus ook de leden van onze ijsclub op vertoon van hun ledenkaartje (wanneer u het niet kunt vinden wij staan bij de baan) gratis schaatsen op de Westfries.