Bestraten met NL doet


IJsclub Oudendijk en NL Doet

 

Vrijdag 20 maart werd het straatje naar de koek en zopie van IJsclub Oudendijk opnieuw bestraat. Er kwamen 5 leerlingen en een leraar van de Oscar Romero school uit Hoorn meehelpen via NL Doet. Vrijwilligers van IJsclub Oudendijk hadden al de nodige voorbereidingen getroffen, de tegels waren verwijderd en Arend John en René Dik hadden het zand gevlakt en aangetrild. Ze konden daarom vrijdag gelijk aan de slag met bestraten.

Onder leiding van een paar bestuursleden werd deze klus uitstekend geklaard. De ijsclub zorgde voor de catering, met tussen de middag warme soep. Na afloop de trilmachine, die we mochten lenen van Doris Schilder, er nogmaals overheen en alles ligt er weer bij als nieuw.  Nu maar hopen op weer eens een strenge winter, zodat we de koek en zopie weer kunnen gebruiken. Alle vrijwilligers heel erg bedankt voor jullie hulp. Ook Willem van der Heide bedankt voor de sponsoring.

Harmina ter Schure.